Zašto vakum posude?

Sve vrste namirnica u svežem stanju, kao i one pripremljene kao jelo podložne su truljenju - kvarenju usled dejstva bakterija i kiseonika iz vazduha. Kada svežu ili pripremljenu namirnicu ostavimo u vakum posudu, zatim je hermetički zatvorimo specijalno dizajniranim poklopcem, i nakon toga vakum pumpom eliminišemo sav vazduh, postigli smo cilj. Sada je naša namirnica bezbedno uskladištena i spremna da do svoje upotrebe ostane potpuno nepromenjena.

 

Zašto namirnica ostaje nepromenjena?

Zato što smo potpunim odstranjivanjem vazduha, onemogućili razvoj bakterija i mikroorganizama koji izazivaju truljenje. Postojeće bakterije (koje su inače stalno prisutne) će nestati usled nedostatka kiseonika (koji je neophodan za opstanak i razvoj). Izostanak kiseonika će zaustaviti sve oksidacione procese na namirnicama.

Iz tog razloga Vakum set posuda preporučujemo svima a naročito porodicama sa malom decom i bebama.

Koliko produžujemo rok trajanja?

Namirnica   Normalno  Vakum
 Sveže sirovo meso  3 dana  9 dana
 Kuvano meso  5 dana  15 dana
 Sveža riba  2 dana  5 dana
 Voće i povrće  2-5 dana  15-21 dan
 Kobasica  2 dana  10 dana
 Supa  7 dana  20 dana
 Sosevi  2 dana  8 dana
 Ruska salata  5 dana  20 dana
 Sir  2-4 nedelje  4-8 meseci
 Živinsko meso (zamrzivač)  6-12 meseci  2-3 godine